Üdvözöljük a Spórolunk@kiloWattal program honlapján!

Kapcsolattartási információ:

GreenDependent Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.
2100 Gödöllő, Éva utca 4.
Tel: +36 28 412 855


Tartalom
A http://sporolunk.org honlapot a GreenDependent Intézet üzemelteti. A honlapon található információkat a Spórolunk@kiloWattal nemzetközi konzorciumi csapat tagjai állították össze, és csupán általános tájékoztatásul szolgálnak. Célunk naprakész és pontos információkat szolgáltatni, azonban nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget a konzorcium a honlapon található szolgáltatások, termékek, információk és illusztrációk teljességével, pontosságával, hitelességével vagy elérhetőségével kapcsolatban. A honlapon közölt információkat Ön saját felelősségére használja, a konzorcium nem vonható felelősségre az azok által Önnek vagy másnak, közvetlenül vagy közvetett módon okozott esetleges károkért.
A honlap szerkesztői fenntartják a jogot a honlapon közölt tartalmak bármely időpontban történő frissítésére, részleges vagy teljes megváltoztatására előzetes tájékoztatás nélkül. Amennyiben olyan tartalmat észlel a honlapon, amely Ön szerint javításra vagy frissítésre szorul, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@sporolunk.org e-mail címen keresztül. A konzorcium nem vonható felelősségre a honlap technikai okokból adódó időszakos elérhetetlensége miatt.
A honlapon közölt információk nem feltétlenül tükrözik az Európai Bizottság álláspontját.

Adatvédelem
A GreenDependent Intézet tisztában van azzal, hogy az Ön által közölt személyes adatok megfelelő védelmet igényelnek; ezért az intézet mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelméért. A honlap lapjainak nagy része személyes információk megadása nélkül is látogatható. Amennyiben a honlap használatához mégis az Ön bármely személyes adatának megadása szükséges, akkor annak kezelése tekintetében maradéktalanul betartjuk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit és előírásait.
A GreenDependent Intézet a http://sporolunk.org honlap használatakor a felhasználóktól gyűjtött adatokat bizalmasan, az alábbi hatályos jogszabályok betartásával kezeli:
• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
• Az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezései, illetve az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajánlásai

Személyes adatok kezelése
A honlap használatakor - a „Spórolunk@kiloWattal” versenyre történő regisztráció során - munkatársaink az Ön személyes adatainak (olyan adatok, amelyek alapján a felhasználó személyi azonosítása lehetséges) birtokába juthatnak. Ezek az adatok a „Spórolunk@kiloWattal” programban való részvételhez szükségesek. A GreenDependent Intézet munkatársai ezen adatokat csak a szükséges mértékben, az összes vonatkozó jogszabály betartásával, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően kezelik, azokat harmadik féllel nem osztják meg. Az adatok kezelésének időtartama a program lezárulásától számított egy évig tart. Az előírásoknak megfelelően a honlap lehetőséget nyújt a személyes adatok módosítására és törlésére. Önt megilletik továbbá a személyes adatok védelmét szabályozó „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szóló 2011. évi CXII. törvény által biztosított jogorvoslati és egyéb jogok is, így például tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha személyes adatának felhasználása közvetlen üzletszerzés céljából történik.
Amennyiben az adatkezelő intézkedésével nem ért egyet, vagy egyébként jogai sérelme esetén bármikor bírósághoz fordulhat, illetve az adatvédelmi biztos intézkedését kezdeményezheti.

Szerzői jog
A honlap használata során Ön köteles tiszteletben tartani a honlapon található eredeti anyagokra vonatkozó szerzői jogokat.
A honlapon található minden képi, hangi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak. A honlapon található anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú tanulmányozása és letöltése engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy Ön az eredeti anyagokat vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotásokhoz fűződő egyéb jogokat maradéktalanul tiszteletben tartja. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a közalapítvány kifejezett erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

Hivatkozások kezelése
A honlap oldalain utalások, illetve ugrópontok találhatók más szolgáltatók által fenntartott olyan oldalakra, amelyeken a GreenDependent Intézetnek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk a figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattint, más szolgáltatók oldalaira kerülhet át. Ilyen esetekben - ha szükségét érzi - olvassa el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.
Ha a fentiekkel kapcsolatban megjegyzése vagy kérdése van, kérjük, írja meg a következő e-mail címre: info @ sporolunk.org

A Google Analytics használata
Ez a weboldal igénybe veszi a Google Analytics webelemző szolgáltatást, amelyet a Google Inc. (továbbiakban “Google”) működtet. A Google Analytics úgynevezett cookie-kat használ, azaz olyan szövegfájlokat, amelyek tárolásra kerülnek az Ön gépén, ezzel lehetővé téve e weboldal használatának elemzését a későbbiekben. Az Ön weboldal használatáról szóló, cookie által összegyűjtött információk (beleértve az Ön gépének IP címét is) megküldésre és tárolásra kerülnek a Google USA-ban található szerverén. A Google ezt az információt a weboldal használatának kiértékelésére és a weboldal üzemeltetője számára a weboldalon történő tevékenységekkel kapcsolatos jelentés összeállítására használja, valamint segítségével egyéb weboldalas és internetes tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást végez. A Google harmadik fél számára is átadhatja az összegyűjtött adatokat, amennyiben azt törvény írja elő vagy a harmadik fél a Google nevében jár el.
A Google Analytics az Ön IP címét nem kapcsolja össze a Google–ban tárolt többi adattal. A számítógépén bármikor letilthatja a cookie-k elmentését böngészője beállításainak módosításával. Azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy ez esetben nem fogja tudni használni a weboldal összes funkcióját. A weboldal használatával hozzájárul ahhoz, hogy a fent leírt módon és célokra a Google adatokat gyűjtsön be Öntől és kezelje azokat.

A jognyilatkozat érvényessége
Nem befolyásolja a jognyilatkozat hatályos és hibátlan részeinek érvényességét, a nyilatkozatban esetlegesen található elavult vagy hibás részek, illetve kifejezések. Ha hibát észlel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot: info @ sporolunk.org
A főoldalon található megbeszélést ábrázoló képet a következő weboldalról töltöttük le: Business vector designed by Freepik. Letöltést követően a képet némileg módosítottunk.

FIGYELEM! Ez a weboldal cookie-kat és hasonló technológiákat használ.

Ha nem változtatja meg böngészője beállításait, hozzájárul ehhez.

Megértettem